Jeg har arbejdet med mennesker i mere end 30 år.

Det står helt klart for mig, at alting starter hos os selv. Det betyder at vi som mennesker gennem hele livet har mulighed for læring, dybere kontakt, større perspektiv, en dybere sandhed om os selv, hvilket giver dybere mening i det daglige liv vi lever, og et helt andet indre liv. Det eneste det kræver er villighed til ærlighed og villighed til at gå os selv kærligt og åbent i møde. I separationen, hvor vi er gået væk fra os selv, svækkes kontakten til mening. 

Her skaber vi mønstre og overbevisninger, laver konklusioner, i tankerne, følelserne, adfærd og emotionerne, der varer livet ud, hvis vi ikke kaster lys på dem. Vi har mulighed for for at gå meget dybere og bevæge os ind i en langt større realitet, så vi gradvist kan overgive os til et kærligt og meningsfyldt liv med os selv og sammen med andre.
Vores sande natur er mening. Vi er mening. Vi er kærlighed. 

Udfoldelsen af vores sande natur er hele grundlaget i mit arbejde.

Uddannet psykoterapeut i 1986.  Gennem årene har jeg arbejdet med undervisning, konsulentopgaver, ledertræning, udviklingsarbejde, meditation, selvudvikling og individuelle samtaler. Jeg har erfaringer som del af en organisation og som selvstændig. 

For mig er der en rød tråd gennem alt dette.
Alle mennesker søger noget, har ofte en dyb længsel, mod noget som for de fleste ikke helt står klart og opleves som noget absolut sandt, uden en specifik viden om hvad det er. 
For nogen står det klart hvad dette er, for andre kan det være mere utydeligt. Det står klart for os alle at vores længsel ikke er muligt at glemme, det er en dyb indre viden vi har i os, en følelse, en kropsfornemmelse der peger henimod at der er mere i livet end hvad der aktuelt vides og ses.
Det ligger i et hvert menneske. Hvordan kan vi arbejde hen imod denne dybere viden, der ligger i os alle. Mange oplever det som en dør, der skal åbnes. Døren er at finde i os alle.

Hvad er vores sande natur. Vi har alle erfaringen i os. Vi er i stand til at se hvad det var vi først er, og genkende dette i en voksen krop. Være dette i vores daglige liv. Dette er den store udfordring for os alle, at være det, vi i virkeligheden er, i stedet for hvad livet har gjort os til.

Dette har været en meget stor del af min nysgerrighed og spirituelle søgen gennem hele mit liv. Efter min uddannelse som psykoterapeut har jeg fortløbende deltaget i supervision og en dybere læring gennem mange års meditation. Udforskningen af hjertets kapacitet gennem flere år, har haft stor betydning for mig, og ført mig videre ind i alt det der er større end hjertet, den sande natur.

Gennem hele mit liv har jeg haft en stor trang til at udforske sandhed og mening. Det har været af stor betydning for mig og et stort spørgsmål, hvordan vi som mennesker kan være og leve alt det vi ved, der er meget mere end os selv og hvad vi har fået med os eller lært. At ophøre med at være separeret.

Det har i mange år stået mig meget klart at vores tillærte liv er yderst begrænset, også vores bevidsthed. Der er så uendelig lidt vi mennesker ved om sandheden i os selv og i andre.
Hengivelsen til den dybeste ærlighed i os selv, gør det helt tydeligt og klart at svaret på hvad vi er, sandheden om os selv, ligger gemt inde i os og ikke uden for os selv. 

Jeg deltager på 5. år i en international gruppe, som jeg tilbringer 6 uger om året sammen med rundt omkring i verden. Det er en fantastisk mulighed at dele med mennesker fra hele verden what we first are, så hele separationen kan ændres til awareness and knowing as one.